EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Марияна ИвановаВътрешни болести
Кардиология

Завършва МА София през 1980г. Има две специалности -по вътрешни болести(1985г.) и Кардиология(1995г.).
Притежава свидетелство за професионална квалификация, правоспособност по Ехокардиография - фундаментално ниво, както и по трансторакална ехокардиография, конвенционален и цветен доплер.
 
Има и удостоверения за следдипломна квалификация по Велоергометрия, Холтер-ЕКГ и Холтер-RR.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Понеделник:
14:00-15:00ч.

Вторник, сряда и четвъртък:
9:30-13:30ч.
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове