EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Любомир Досев

Клиника по Кардиология и инвазивна кардиология

Кардиология

Д-р Любомир Досев завършва медицина в МУ София пред 2011г. Придобива специалност по Кардиология през 2017г. и правоспособност по Инвазивна кардиология отново през 2017г. Асистент е в катедра „Вътрешни болести“ на МФ към МУ София от 6.2016г. до 3.2018г.

Последователно работи в V МБАЛ София, Болница „Лозенец“-София, където и специализира кардиология, както и в Националната кардиологична болница- София.

От 2014 до 2018г. е лекар-асистент по интервенционална кардиология в Отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология на УМБАЛ „Александровска”.

От 4.2018г до 8.2019г. работи в Отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология в УМБАЛ „Сити Клиник“-гр.София, а от 4.2018г в Отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология в мбал св. георги -сити клиник монтана.

Присъединява се към екипа на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“ през март 2021г.

 

Има множество участия с презентации в европейски и международни конгреси, както и публикации в международни журнали с висок импакт фактор:

1. EuroPCR 2015, 2016, 2017г – Paris, France

2. TCT 2017 Conference – Denver, USA

3. ESC Congress 2017 – Barcelona, Spain

4. LINC 2019 – Leipzig, Germany

5. C3 : Advanced Endovascular and Coronary Intervention Global Summit  2017– Orlando, USA

6. 28th Great Wall International Congress of Cardiology 2017 – Bejing, China

7. Eurointervention Journal

 

Член е на:

-Български лекарски съюз

-Дружество по Интервенционална Кардиология

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Петък:
13:00 - 17:00
not checkНЗОК
not checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове