EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Анжела Цветанова


Лекар-специалист
Кардиология

Завършва  МУ гр. Плевен през 1996г. През 2003г. придобива специалност Вътрешни болести -  МУ гр.София, а през 2007г. Кардиология в НКБ гр.София.

Работи последователно в Диализен център “Фърст Диализис Сървисиз България” ЕАД, МБАЛ “Стамен Илиев”, гр. Монтана – отделение по Кардиология, СЗУ с.Винище, обл.Монтана, като има амбулатирна практика и в МЦ 'Деница», гр. Монтана.

Част е от екипа на ДКЦ “СОфиямед“ – Люлин от август 2023г.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7

Понеделник  14:00-19:00 Вторник: 08:30-18:00ч. Сряда: 14:00-19:00ч. Четвъртък: 08:30-13:00ч., 13:00-16:00ч. (прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания) Петък: 08:30-18:00ч.

not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове