EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Данаил Лилянов

Клиника по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и травматология

Д-р Лилянов завършва МА – София през 1996 г. През 1997 – 2000 г. е Специализант по Ортопедия и травматолагия в КОТРХ, ВМА – София. Придобива специалност по Ортопедия и травматология през 2001 г . В периода 2002 – 2008 г. е Асистент към Катедра по Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия, ВМА – София. От 2009 до 2018 г. е Началник отделение КОТРХ, ВМА – София.


Д-р Лилянов има завършен АО курс „Лечение на фрактури“ за напреднали, Порторош, Словения; АО курс „Заключващо–компресивни плаки“, София; Притежава сертификат за „Ендопротезиране на големи стави“.

 

Член е на Alumni Association (AO/ASIF: Association for the study of Internal Fixation) и на Българска ортопедо-травматологична асоциация (БОТА).

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Сутерен БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Четвъртък от 14:00 до 17:00 ч. checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове