EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Ралица Мекова

Клиника по Ендокринология

Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Д-р Мекова има специалност по Ендокринология и болести на обмяната. Тя работи  с Глюкозен сензор, с Тъканен анализатор Tanita,  като интерпретира получените резултати. Д-р Мекова работи по докторантурата си  върху тиреоидната патология, има голям практически опит и подчертан научен интерес специално в областта на автоимунната тиреоидна патология. В момента Д-р Мекова оформя дисертацията си за получаване на научната степен „доктор по медицина“.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Отделение БЛОК 2
ул. "Димитър Моллов" 10
Четвъртък:
14:00 - 17:00
not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове