EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Теодор Иванов

Клиника по Ортопедия и Травматология

Ортопедия и травматология

Д-р Иванов завършва Медицински университет София през 2013 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2018г.

Участие в научни конгреси по Ортопедия и травматология на Българска ортопедична и травматологична асоциация, конгреси по Спортна медицина в България и хирургични конференции в Германия и Австрия.

След дипломирането от 2014г. си д-р Иванов започва работа в Клиника по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ "Софиямед", където работи и до момента. 

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 1 ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Вторник и сряда:
16:00-19:00ч.
not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове