EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Славчо Желев Тодоров

Клиника по Ушно-носно-гърлени болести

Ушно-носно-гърлени болести

Д-р Славчо Тодоров завършва медицина в Медицинска Академия - София през 1983 г. Работи  по разпределение като завеждащ СЛПЗУ в с. Долни Лом, обл. Видин от 1984 до 1986 г., като през това време специализира УНГ болести. От началото на 1987 г. до октомври 1988 работи в УНГ к-т на 26 поликлиника - София, сега  в състава на 12 ДКЦ - София. От края на 1988 г. до 2019 г. работи в  УНГ клиника на Първа УМБАЛ - София, като през последните години се занимава основно с диагностика и лечение на онкологичните заболявания в оториноларингологията.  Със специалност по УНГ болести е от 1992 г. 

Член  е на Български лекарски съюз, Националното дружество по оториноларингология и на Софийското дружество по оториноларингология.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 2 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Четвъртък:
13:00-17:00ч.
петък:
9:40-13:00ч.
13:30-15:30 (само
платен прием и ДЗОФ)
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием
Партер ДКЦ Софиямед - Люлин
бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7
Понеделник:
13:00 – 18:30ч.
Вторник:
14:00 - 18:00ч.
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове