EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Бояна Трифонова

Клиника по Ендокринология

Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Д-р Цветанова Трифонова има две специалности – по Вътрешни болести и по Ендокринология и болести на обмяната. Тя владее и ехография на шийна област (сертификат), работи с глюкозен сензор, с Доплер (TBI), с Тъканен анализатор Tanita, като интерпретира получените резултати. Д-р Цветанова има тясна специализация и голям научен интерес в областта на проблема Бременост и ендокринни заболявания – диабет, тиреоидна патология, дефицит на витамин D.

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Етаж 2 БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Вторник и четвъртък:
14:00-17:30
checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини

Център по ендокринни проблеми на бременността функционира в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ „Софиямед“. Осно...