EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ULTRA VIP профилактичен пакет за жени!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват ULTRA VIP профилактичен пакет за жени, защото:

 

Д-р Велина Гергелчева, завеждащ Клиниката по неврология в УМБАЛ „Софиямед“:

Неврологичната консултациявключва снемане на анамнеза (оплаквания) и неврологичен статус, които са необходими на специалиста невролог за разпознаване на скрити или изразенив  различна степен симптоми от страна на централната и периферна нервна система.  При установяване на отклонения се дават насоки за по-нататъшна диагностика. Пакетът ни за мъже и жени с интензивни мозъчни и емоционални натоварвания дава комплексна оценка на рисковите фактори за развитие на мозъчно-съдова болест,което е социално-значимо заболяване. По данни на Световната здравна организациямозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и първа заинвалидизация при възрастни хора. Особено се препоръчват тези изследвания за хора над 55 годишна възраст и такива със сърдечно-съдови и ендокриннизаболявания.

 

Д-р Пламен  Петров, завеждащ  отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Симптомите на болки в стомаха,корема, подребрието, червата, както и киселините и не само, са сред едни от най-често срещаните в нашето съвремие и динамичен начин на живот. От тях страдат пациенти от всяка възраст. Диагностично-консултативният преглед от гастроентеролог дава конкретна представа за наличие или отсъствие на проблем,неговото локализиране, диагностициране и лечение. Диагностиката се извършва чрез познатите образни методи и лабораторни изследвания - ехография на коремниоргани, горна ендоскопия –езофагогастродуод еноскопия и долна ендоскопия –фиброколоноскопия. Тези няколко изследвания дават на нас специалистите информация за конкретното място или участък, в който се намира болестния процес. Колкото по-бързо го открием, толкова по-бързо ще бъдат взети и конкретните мерки за лечение на пациента. Колкото и безобидни да са диагностичните изследвания, за да не причиняват неудобство на пациента те се извършват с обща анестезия, а понякога се срещат усложенения след нея.Именно поради този факт  е необходимо пациентътда бъде настанен за престой до 24 часа, тъй като трябва да бъде под лекарски контрол. Моят съвет е при каквито и да е проблеми свързани с гастреоинтесниналния тракт, хората да се обръщат към компетентен  специалист, тъй като може да се касае и за сериозно онкологично заболяване“.

 

В основата на ендокринологичната профилактика при жените стоят редица изследвания имащи за цел да отхвърлят или потвърдят хормоналната дисфункция на щитовидната жлеза. Често пъти при наличиена неправилно функциониране на жлезата може да се наблюдават оплаквания отстрана и на сърдечно-съдовата система, централна нервна система и др.  Диагностиката във всички възрасти се извършва чрез лабораторни изследвания за проследяване нивото на хормоните на щитовидната жлеза и образни такива-най-често под ехографски контрол за отхвърляне на физиологични отклонения в структурата на жлезата. До 40-годишна възраст проблемите с щитовидната жлеза може да стоят в основата на затруднение при забременяване, спонтанни аборти или нарушение в развитието на плода. Над 40-годишна възраст дисфункцията може да доведе до преждевременен климактериум с всички неблагоприятни  последствия. Това налага профилактично изследване и контрол на щитовидната жлеза на 1 г.

 

Венозните заболявания засягат 1/3 от населението на Земята. Те са медицински и социално-значим проблем поради тежките инвалидизиращи усложнения, които могат да причинят, които не рядко завършват и фатално. Друг аспект на профилактиката на съдовата система е ранната диагностика на стесненията на сънните артерии, която може да предотврати инсулта. България се позиционира на едно от водещите места сред странитев света с най-висока заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови инциденти.Така например у  нас мозъчно-съдовата болест е първа по честота причина за смърт като изпреварва с 1,5% смъртносттаот исхемичната болест на сърцето. Поради тези причини от изключително важно значение е провеждането на скринингови прегледи на голяма част от населението с цел диагностициране и ранна профилактика, както и лечение в ранен стадии предида са настъпили усложнения.

 

Д-р Валери Нецов, завеждащ отделението по гинекология в УМБАЛ „Софиямед“:

Различните профилактични пакети за жени до 40, над 40, до 50 и над 50-годишна възраст са съобразени със световната практика при профилактично гинекологично изследване на млади и възрастни жени. При всички дами задължително се извършва трансвагинална ехография, при която могат да се установят изменения, които не се откриват прирутинен преглед. Вземането на цитонамазка се съпътства и с изследване нависоко - и нискорискови типове на HPV(човешки папиломен вирус), което подсигурява допълнително скрининга за рак на маточна шийка. При млади жени задължително се изследва igm за хламидия трахоматис, което е от изключително значение за запазване на репродуктивната им функция. Инфекцията с Хламидиятрахоматис често е безсимптомна, а оставена дългосрочно без лечение може да доведе до промени в половата система (сраствания), зрението и ставите. Съветът ми към пациентките е да извършват Профилактични прегледи един път в годината независимо от възрастта. При жени с гинекологични проблеми прегледи се извършват на три или шест месеца по преценка на гинеколог независимо от възрастта.

 

Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.