EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

VIP ДИАГНОСТИЧЕН КАРДИОЛОГИЧЕН ПАКЕТ

„Препоръчва се VIP КАРДИОЛОГИЧЕН ПАКЕТ да се използва от жени и мъже в активна възраст, водещи динамичен начин на живот. След извършването на изследвания в пакета – лабораторни и образни, специалист кардиолог изчислява персонализирания сърдечно-съдов риск и изготвя заключение с терапия, и при необходимост назначава допълнителни изследвания и консултации със специалисти“, коментира д-р Ивета Ташева, д.м., началник на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология в УМБАЛ „Софиямед“.

 

Профилактични прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на 1-2 години, като се започне от 45 години при мъжете и 50 години при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалният рисков профил. При наличие на повече от 2 рискови фактора за изхемична болест на сърцето е необходимо ежегодно изследване налипиден профил, ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка. Едно от тези насочени изследвания е ехокардиографията.Това изследване позволява под ехографски контрол да се разгледат в детайли всички структури на сърцето и да се прецени има ли отклонения във функцията и структурите му, и кактова може да се лекува.

 

Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.