EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

VIP ДИАГНОСТИЧЕН ПАКЕТ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

От диагностичия VIP-пакет по инфекциозни болести могат да се възползват хора, при които са налице следните симптоми и синдроми: неясни температурни състояния, обривен синдром, иктерен синдром (пожълтяване на кожата и склерите на очите), диариен синдром, хепатоспленомегален синдром (уголемени черен дроб и слезка), лимфаденомегален синдром (уголемени лимфни възли), неврологични симптоми и синдроми, ангинозен синдром (болки в гърлото и хрема), хеморагичен синдром (кървене от различни части на тялото).

 

В рамките на пакета се предлага комплекс от клинико-лабораторни и образни изследвания и консултации, за да се прецени дали пациентът има инфекциозно заболяване.  Извършват се както обстойни хематологични и биохимични изследвания, обективизиращи увреждането на различни органи и системи в човешкото тяло, така и анализ на хемостазиологични параметри, които са важни особено за болните с Ковид или прекарана Ковид инфекция. Чрез изследванията в пакета се проверява и електролитният баланс на организма, изследва се и урината. Включени са и някои високоспециализирани образни изследвания в зависимост от конкретния случай. 

 

„Чрез VIP-пакета целим да се диагностицират най-широко разпространените инфекциозни болести в нашето съвремие. Сред тях са и нерядко срещаните неясни фебрилни състояния, лаймската болест и други кърлежово-преносими заболявания, EBV, CMV и други херпес вирусни инфекции. Обект на изследване в пакета са и инфекциозните заболявания, които се проявяват със стомашно-чревни симптоми и синдроми от страна на черния дроб. Чрез пакета могат да се диагностицират и някои по-рядко срещани инфекциозни болести като невроинфекции, инфекции с множествен механизъм на предаване на заразата, паразитни или тропически болести“, коментира проф. д-р Георги Попов, д.м., експерт по инфекциозни болести в УМБАЛ и ДКЦ „Софиямед“.


Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.