EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват Пакет "Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с еднодневен болничен престой", защото:


Д-р Пламен  Петров, завеждащ отделението погастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Симптомите на болки в стомаха,корема, подребрието, червата, както и киселините и не само, са сред едни отнай-често срещаните в нашето съвремие и динамичен начин на живот. От тях страдат пациенти от всяка възраст. Диагностично-консултативният преглед от гастроентеролог дава конкретна представа за наличие или отсъствие на проблем,неговото локализиране, диагностициране и лечение. Диагностиката се извършва чрез познатите образни методи и лабораторни изследвания - ехография на коремниоргани, горна ендоскопия –езофагогастродуоденоскопия и долна ендоскопия –фиброколоноскопия. Тези няколко изследвания дават на нас специалистите информация за конкретното място или участък, в който се намира болестния процес. Колкото по-бързо го открием, толкова по-бързо ще бъдат взети иконкретните мерки за лечение на пациента. Колкото и безобидни да са диагностичните изследвания, за да не причиняват неудобство на пациента те се извършват с обща анестезия, а понякога се срещат усложенения след нея.Именно поради този факт  е необходимо пациентът да бъде настанен за престой до 24 часа, тъй като трябва да бъде под лекарски контрол.Моят съвет е при каквито и да е проблеми свързани с гастреоинтесниналния тракт,хората да се обръщат към компетентен специалист, тъй като може да се касае и за сериозно онкологично заболяване“.

 

Повече информация на тел. 0895 555 463!
email: dkcsofiamed@bulpharma.bg 

От 9:00 до 17:00ч.