EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Специализирани Центрове в УМБАЛ "Софиямед"

На територията на УМБАЛ "Софиямед" функционират няколко специализирани центъра за диагностика и лечение. Сред тях сa:

 

ЦЕНТЪР ЗА VIP ПРОФИЛАКТИКА И ДИАГНОСТИКА

ЦЕНТЪР ЗА РОБОТИЗИРАНА ХИРУРГИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ИНСУЛТ

ЦЕНТЪР ЗА СПОРТНА ТРАВМАТОЛОГИЯ

ЦЕНТЪР ПО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ И РЕКОНСТРУКТИВНА ОРТОПЕДИЯ

ЦЕНТЪР ПО ХИРУРГИЯ НА РЪКА 

ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР

ЦЕНТЪР ЗА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И РАДИОХИРУРГИЯ

ЦЕНТЪР ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

ЦЕНТЪР ПО КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ДЕБЕЕЛОТО ЧЕРВО

ПРОСТАТА ЦЕНТЪР

ЦЕНТЪР ЗА ЕСТЕТИЧНА И ФУНКЦИОНАЛНА РИНОПЛАСТИКА