СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

Оптимален профилактичен пакет за мъже над 40г.!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват Оптимален профилактичен пакет за мъже над 40г., защото:


Проф. д-р Константин Чернев,завеждащ Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ „Софиямед“:

Чрез всички пакети пациентите могат да профилактират най-важните заболявания на сърдечно-съдовата система,онкологични и матаболитни заболявания и такива свързани с хронични вирусни инфекции. Ранното им откриване и провеждането на профилактични мероприятия–здравословен начин на живот, хранене и ранно лечение, води до съществено подобряване качеството на живот и удължаването му. Различните заболявания се изявяват по различен начин в различни периоди от живота, поради което провеждането на периодични профилактични прегледи до 40 г. трябва да е с честота от 5г. Докато след 50г. възраст и при хора, при които съществува наследствен риск, профилактиката се извършва с различна честота взависимост от съществуващите минимални нарушения в интервал от 1 до 3г.

 

Доц. д-р Добри Хазърбасанов, д.м.,завеждащ Клиниката по Кардиология  в УМБАЛ „Софиямед“:

Профилактични прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на 1-2 години, като се започне от 45 години при мъжете и 50 години при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалният рисков профил. При наличие на повечеот 2 рискови фактора за изхемична болест на сърцето е необходимо ежегодно изследване на липиден профил, ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка. Едно от тези насочени изследвания е ехокардиографията.Това изследване позволява под ехографски контрол да се разгледат в детайли всички структури на сърцето и да се прецени има ли отклонения във функцията иструктурите му, и как това може да се лекува. Болница „Софиямед“ разполага с еднаот ехографские системи в България от най-висок клас за извършване на прецизна неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовата система за установяване на вродении придобити сърдечни и съдови болести, чиято изява често се свързва с не навременната диагностика и напредване на възрастта.

Повече информация на тел. 0895 555 591!

От 9:00 до 17:00ч.