EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

Д-р Христо Рангелов, д.м.

Клиника по Неврохирургия

Неврохирургия

Д-р Христо Рангелов, завършва МУ гр. София през 1975г.

През  ноември 1976г. започва работа като ординатор в НХО, б-ца Искрец.

От 1983 – 2005г. работи последователно като асистент, гл. асистент, гл. Административен асистент в клиника по НХ на Александровска болница- София.

От 2006- 2015г. е гл. асистент, гл. административен асистент на НХ клиника, УБ „Св.Иван Рилски”, София. От октомври 2015г. работи като неврохирург в неврохирургична клиника, Университетска болница "Софиямед". 

От 1983- 2015г. е редовен университетски преподавател по неврохирургия в МУ, София. Понастоящем хоноруван преподавател по неврохирургия в МУ, София.

Има защитена дисертация по НХ за научната и образователна степен „доктор” в МУ София- „Хирургично лечение на тригеминалната невралгия”

Специализирал е в НХ на МА Варшава- Полша, Берлин, Рощок, Ерланген, Мюнхен, Хановер – Германия,  Грьонинген, Амстердам – Холандия, Виена- Австрия.

Многократно гост професор на водещи НХ клиники в  Полша, Германия, Холандия, Австрия, САЩ.

Има множество научни публикации в сферата на НХ – мозъчно-съдова, тумори на черепната основа, аденоми на хипофизата, тригеминална невралгия, гръбначна патология.

Член е на Българското научно дружество по НХ, индивидуален член на Европейската асоциация на НХ дружества, член на Конгреса на Американските НХ, член на Световната федерация на НХ дружества, член на  WFSBS.

Има приноси при въвеждане на съвременните НХ техники- свободно костно ламбо, приложението на ултразвукова аспирация и лазерите в НХ, развитието на хирургичното лечение на вестибуларните шваноми, транс сфеноидалния достъп до хипофизарните аденоми,  диагностиката и лечението на тригеминалната невралгия.

Участвувал е на много национални и международни НХ конгреси и конференции. Ползва свободно  английски, полски, немски, руски езици. 

Графици за прием


Етаж Адрес График Прием Запази час
Сутерен БЛОК 1
бул."Г.М.Димитров" 16
Сряда:
11:00 - 12:00
not checkНЗОК
checkДЗОФ
checkплатен прием

График ДКЦ

График ДКЦ

Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин функционира 24 часа, 7 дни в седмица

Детският неотложен кабинет

Специализирани центрове Софиямед

Специализирани центрове

Новини

Млада жена, осъдена да не доживее раждането на свое дете, се връща от ада и става майка. Лекар, спасявал хиляди нуждаещи се, сам стига до ръба на живота, но оцелява по ...