EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

SUPER VIP профилактичен пакет за мъже!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват SUPER VIP ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ, защото:

 

Д-р Пламен  Петров,завеждащ отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Симптомите на болки в стомаха, корема, подребрието,червата, както и киселините и не само, са сред едни от най-често срещаните внашето съвремие и динамичен начин на живот. От тях страдат пациенти от всяка възраст. Диагностично-консултативният преглед от гастроентеролог дава конкретна представа за наличие или отсъствие на проблем, неговото локализиране,диагностициране и лечение. Диагностиката се извършва чрез познатите образниметоди и лабораторни изследвания - ехография на коремни органи, горнаендоскопия –езофагогастродуоденоскопия и долна ендоскопия – фиброколоноскопия.Тези няколко изследвания дават на нас специалистите информация за конкретнотомясто или участък, в който се намира болестния процес. Колкото по-бързо го открием, толкова по-бързо ще бъдат взети и конкретните мерки за лечение на пациента. Колкото и безобидни да са диагностичните изследвания, за да не причиняват неудобство на пациента те се извършват с обща анестезия, а понякога се срещат усложенения след нея.Именно поради този факт е необходимо пациентът да бъде настанен за престой до 24 часа, тъй като трябва да бъде под лекарски контрол. Моят съвет е при каквито и да е проблем и свързани с гастреоинтесниналния тракт, хората да се обръщат към компетентен  специалист, тъй като може да се касае и за сериозно онкологично заболяване“.

 

Профилактични прегледи за сърдечно-съдови заболявания е добре да се извършват веднъж на 1-2 години, като се започне от 45 години при мъжете и 50 години при жените. Честотата на прегледите се определя от индивидуалният рисков профил. При наличие на повече от 2 рискови фактора за изхемична болест на сърцето е необходимо ежегодно изследване на липиден профил,ЕКГ, и насочени изследвания при установяване на абнормна находка. Едно от тези насочени изследвания е ехокардиографията.Това изследване позволява подехографски контрол да се разгледат в детайли всички структури на сърцето и да се прецени има ли отклонения във функцията и структурите му, и как това може да се лекува. Болница „Софиямед“ разполага с една от ехографские системи в България от най-висок клас за извършване на прецизна неинвазивна диагностика насърдечно-съдовата система за установяване на вродени и придобити сърдечни и съдови болести, чиято изява често се свързва с не навременната диагностика и напредване на възрастта.

 

 

Статистиката показва, че онкологичните заболявания след 40 годишна възраст зачестяват. На всички е известно, че ранното им откриване дава по- голям шанс за пълно излекуване.Профилактичните ни пакети са насочени именно към ранното откриване на социално- значими заболявания. В тях пациентите ще намерят основни, но и високо специализирани изследвания с туморни маркери за осъществяване на онкологична профилактика на карцинома на дебелото черво, ракана гърдата, на простатата и др. Те са ориентировъчни, но често могат да се окажат  решаващи за откриване на онкологично заболяване, особено у хора , които в миналото са боледували или имат близки родственици с онкологично заболяване.

 

Д-р Иван Велев, завеждащ отделението по урология в УМБАЛ„Софиямед“:

„Пакетите за профилактика за мъжете са както с основенакцент сърдечно-съдови заболявания, така и урологични такива. Младите мъже обикновено не се замислят за простатата си и това е нормално, защото в първите десетилетия от живота тя не създава сериозни проблеми, като изключим някои възпалителни заболявания. Най-честите проблеми с простатата възникват след 50 годишна възраст. Това обаче не изключва отговорността на всеки мъж над 40 години да прави веднъж годишно профилактичен преглед при уролог.Доста по-честосрещани оплакванията във възрастта до 40г. са симптомите в областта на уринарния тракт. Повечето от тях се дължат на камъни или песачинки в бъбреците.При мъжете вероятността за появата на камъни е по-честа от жените катосъотношението е 3 към 1. Най- честа е появата им при лица на възраст между 30 и 50 години. Лечението на бъбречно –каменната болест и неговото профилактиране е от съществена важност. Всяко забавяне в лечението може да доведе до тежки усложнения и увреда на бъбрека.Ето защо е важно профилактиката със съответнитея придружаващи лабораторни и образни изследвания, защото всички заболявания на простатата например са лесно лечими, но ако бъдат установени на време!Профилактиката по отношение на нея включва задължително преглед,ехографско изследване и PSA туморен маркер.

 

Повече информация:

Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.