СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

ULTRA VIP профилактичен пакет за мъже!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват ULTRA VIP ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ, защото:

 

Д-р Пламен  Петров, завеждащ отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Симптомите на болки в стомаха,корема, подребрието, червата, както и киселините и не само, са сред едни от най-често срещаните в нашето съвремие и динамичен начин на живот. От тях страдат пациенти от всяка възраст. Диагностично-консултативният преглед от гастроентеролог дава конкретна представа за наличие или отсъствие на проблем,неговото локализиране, диагностициране и лечение. Диагностиката се извършвачрез познатите образни методи и лабораторни изследвания - ехография на коремниоргани, горна ендоскопия –езофагогастродуоденоскопия и долна ендоскопия –фиброколоноскопия. Тези няколко изследвания дават на нас специалистите информация за конкретното място или участък, в който се намира болестния процес. Колкото по-бързо го открием, толкова по-бързо ще бъдат взети и конкретните мерки залечение на пациента. Колкото и безобидни да са диагностичните изследвания, за да не причиняват неудобство на пациента те се извършват с обща анестезия, а понякога се срещат усложенения след нея.Именно поради този факт  е необходимо пациентът да бъде настанен запрестой до 24 часа, тъй като трябва да бъде под лекарски контрол. Моят съвет е при каквито и да е проблеми свързани с гастреоинтесниналния тракт, хората да се обръщат към компетентен  специалист, тъй като може да се касае и за сериозно онкологично заболяване“.

 

Д-р Димитър Марков, завеждащ отделението по съдова хирургия в УМБАЛ „Софиямед“:

Венозните заболявания засягат 1/3 от населението на Земята. Те са медицински и социално-значим проблем поради тежките инвалидизиращи усложнения, които могат да причинят, които не рядко завършват и фатално. Друг аспект на профилактиката на съдовата система е ранната диагностика на стесненията на сънните артерии, която може да предотврати инсулта. България се позиционира на едно от водещите места сред страните всвета с най-висока заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови инциденти. Таканапример у  нас мозъчно-съдовата болест е първа по честота причина за смърт като изпреварва с 1,5% смъртността отисхемичната болест на сърцето. Поради тези причини от изключително важно значение е провеждането на скринингови прегледи на голяма част от населението с цел диагностициране и ранна профилактика, както и лечение в ранен стадии преди да са настъпили усложнения.

 

Д-р Велина Гергелчева, завеждащ Клиниката по неврология в УМБАЛ „Софиямед“:

Неврологичната консултациявключва снемане на анамнеза (оплаквания) и неврологичен статус, които са необходими на специалиста невролог за разпознаване на скрити или изразени в  различна степен симптоми от страна на централната и периферна нервна система. При установяване на отклонения се дават насоки за по-нататъшна диагностика. Пакетът ни за мъже и жени с интензивни мозъчни и емоционални натоварвания дава комплексна оценка на рисковите фактори за развитие на мозъчно-съдова болест, което е социално-значимо заболяване. По данни на Световната здравна организация мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и първа за инвалидизация при възрастни хора. Особено се препоръчваттези изследвания за хора над 55 годишна възраст и такива със сърдечно-съдови и ендокринни заболявания.

 

Д-р Иван Велев, завеждащ отделението по урология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Пакетите за профилактика за мъжете са както с основен акцент сърдечно-съдови заболявания, така и урологичнитакива. Младите мъже обикновено не се замислят за простатата си и това е нормално,защото в първите десетилетия от живота тя не създава сериозни проблеми, като изключим някои възпалителни заболявания. Най-честите проблеми с простатата възникват след 50 годишна възраст. Това обаче не изключва отговорността на всеки мъж над 40 години да прави веднъж годишно профилактичен преглед при уролог.Доста по-често срещани оплакванията във възрастта до 40г. са симптомитев областта на уринарния тракт. Повечето от тях се дължат на камъни или песачинки в бъбреците. При мъжете вероятността за появата на камъни е по-честаот жените като съотношението е 3 към 1. Най- честа е появата им при лица навъзраст между 30 и 50 години. Лечението на бъбречно –каменната болест и неговото профилактиране е от съществена важност. Всяко забавяне в лечението може да доведе до тежки усложнения и увреда на бъбрека.Ето защо е важно профилактиката със съответните я придружаващи лабораторни и образни изследвания, защото всички заболявания на простатата например са лесно лечими,но ако бъдат установени навреме!Профилактиката по отношение на нея включва задължително преглед, ехографско изследване и PSA туморен маркер.

 

Повече информация на тел. 0895 555 591!

От 9:00 до 17:00ч.