EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ULTRA VIP профилактичен пакет за мъже!

ТОП специалистите на "Софиямед" Ви препоръчват ULTRA VIP ПРОФИЛАКТИЧЕН ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ, защото:

 

Д-р Пламен  Петров, завеждащ отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Симптомите на болки в стомаха,корема, подребрието, червата, както и киселините и не само, са сред едни от най-често срещаните в нашето съвремие и динамичен начин на живот. От тях страдат пациенти от всяка възраст. Диагностично-консултативният преглед от гастроентеролог дава конкретна представа за наличие или отсъствие на проблем,неговото локализиране, диагностициране и лечение. Диагностиката се извършвачрез познатите образни методи и лабораторни изследвания - ехография на коремниоргани, горна ендоскопия –езофагогастродуоденоскопия и долна ендоскопия –фиброколоноскопия. Тези няколко изследвания дават на нас специалистите информация за конкретното място или участък, в който се намира болестния процес. Колкото по-бързо го открием, толкова по-бързо ще бъдат взети и конкретните мерки залечение на пациента. Колкото и безобидни да са диагностичните изследвания, за да не причиняват неудобство на пациента те се извършват с обща анестезия, а понякога се срещат усложенения след нея.Именно поради този факт  е необходимо пациентът да бъде настанен запрестой до 24 часа, тъй като трябва да бъде под лекарски контрол. Моят съвет е при каквито и да е проблеми свързани с гастреоинтесниналния тракт, хората да се обръщат към компетентен  специалист, тъй като може да се касае и за сериозно онкологично заболяване“.

 

Венозните заболявания засягат 1/3 от населението на Земята. Те са медицински и социално-значим проблем поради тежките инвалидизиращи усложнения, които могат да причинят, които не рядко завършват и фатално. Друг аспект на профилактиката на съдовата система е ранната диагностика на стесненията на сънните артерии, която може да предотврати инсулта. България се позиционира на едно от водещите места сред страните всвета с най-висока заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови инциденти. Таканапример у  нас мозъчно-съдовата болест е първа по честота причина за смърт като изпреварва с 1,5% смъртността отисхемичната болест на сърцето. Поради тези причини от изключително важно значение е провеждането на скринингови прегледи на голяма част от населението с цел диагностициране и ранна профилактика, както и лечение в ранен стадии преди да са настъпили усложнения.

 

Д-р Велина Гергелчева, завеждащ Клиниката по неврология в УМБАЛ „Софиямед“:

Неврологичната консултациявключва снемане на анамнеза (оплаквания) и неврологичен статус, които са необходими на специалиста невролог за разпознаване на скрити или изразени в  различна степен симптоми от страна на централната и периферна нервна система. При установяване на отклонения се дават насоки за по-нататъшна диагностика. Пакетът ни за мъже и жени с интензивни мозъчни и емоционални натоварвания дава комплексна оценка на рисковите фактори за развитие на мозъчно-съдова болест, което е социално-значимо заболяване. По данни на Световната здравна организация мозъчният инсулт е втората по честота причина за смъртност и първа за инвалидизация при възрастни хора. Особено се препоръчваттези изследвания за хора над 55 годишна възраст и такива със сърдечно-съдови и ендокринни заболявания.

 

Д-р Иван Велев, завеждащ отделението по урология в УМБАЛ „Софиямед“:

„Пакетите за профилактика за мъжете са както с основен акцент сърдечно-съдови заболявания, така и урологичнитакива. Младите мъже обикновено не се замислят за простатата си и това е нормално,защото в първите десетилетия от живота тя не създава сериозни проблеми, като изключим някои възпалителни заболявания. Най-честите проблеми с простатата възникват след 50 годишна възраст. Това обаче не изключва отговорността на всеки мъж над 40 години да прави веднъж годишно профилактичен преглед при уролог.Доста по-често срещани оплакванията във възрастта до 40г. са симптомитев областта на уринарния тракт. Повечето от тях се дължат на камъни или песачинки в бъбреците. При мъжете вероятността за появата на камъни е по-честаот жените като съотношението е 3 към 1. Най- честа е появата им при лица навъзраст между 30 и 50 години. Лечението на бъбречно –каменната болест и неговото профилактиране е от съществена важност. Всяко забавяне в лечението може да доведе до тежки усложнения и увреда на бъбрека.Ето защо е важно профилактиката със съответните я придружаващи лабораторни и образни изследвания, защото всички заболявания на простатата например са лесно лечими,но ако бъдат установени навреме!Профилактиката по отношение на нея включва задължително преглед, ехографско изследване и PSA туморен маркер.

 

Повече информация:

eveleva@bulpharma.bg тел. 0895 555463

ebibinovska@bulpharma.bg; тел. 0895 555591

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30ч.