EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Софиямед" - Люлин

ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин ДКЦ "Софиямед" - Люлин
ДКЦ "Софиямед" - Люлин

ДКЦ „Софиямед“ Люлин, с адрес бул. „Джавахарлал Неру“ 23, ж.к. Люлин 7, е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ по следните медицински направления:

 

 

 

ДКЦ „Софиямед“ Люлин разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории по Клинична лаборатория и Образна диагностика – ядрено-магнитен резонанс, последно поколение скенер и рентген.

В ДКЦ „Софиямед“-Люлин се извършват микробиологични и вирусологични изследвания, както и изследвания по клинична патология и трансфузионна хематология.

 

ДКЦ „Софиямед“ Люлин разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

 

 

ДКЦ "Софиямед" Люлин има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни  и застрахователни фондове.

 

1. "Дженерали застраховане" АД
2. "ДЗИ Животозастраховане" АД
3. "Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД;
4. ЗEАД "Булстрад Живот Виена иншуранс груп" ЕАД
5. ЗАД "България" АД
6. "Животозастрахователен институт" АД
7. "Уника живот" АД
8. "Фи Хелт застраховане" АД
9. ЗД "Евроинс" АД
10."Групама застраховане" ЕАД

 

ДКЦ "Софиямед" Люлин работи по програма „Майчино здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“.

 

В ДКЦ "Софиямед"-Люлин има разкрит Неотложен педиатричен кабинет, който работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Повече за него вижте ТУК

 


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150