EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1

ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1 ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1 ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1
ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1 ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1 ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1
ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1

ДКЦ „Софиямед” е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ.  В структурата работят над 120 магистри и доктори по медицина – лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит, специалисти по над 30 основни медицински специалности:

 

На адрес: бул. „Г.М.Димитров“ №16 - ДКЦ "Софиямед" БЛОК1 функционират кабинети по следните специалности:

 

-Акушерство и гинекология

-Анестезиология и реанимация

-Aртроскопска хирургия

-Вътрешни болести

-Гастроентерология

-Гръдна хирургия

-Детски болести - детска кардиология, детска неврология, детска урологиядетска ендокринология 

-Диетология

-Ендокринология и болести на обмяната

-Инфекциозни болести

-Кардиология и инвазивна кардиология

-Клинична алергология

-Кожни и венерически болести

-Лъчелечение и радиохирургия

-Медицинска онкология

-Неврология

-Неврохирургия

-Неонатология

-Нефрология

-Ортопедия и травматология

-Отоневрология

-Очни болести

-Пневмология и фтизиатрия

-Психиатрия

-Съдова хирургия

-УНГ

-Урология

-Физиотерапия и рехабилитация

-Хирургия

-Хирургия на ръка

 

Прегледи при лекари по долуизброените специалности се извършват в БЛОК 2 (ул. "Димитър Моллов 23"):

-Ендокринология и болести на обмянатa

-Клинична хематология

-Инфекциозни болести

 

Прегледи при лекари по долуизброените специалности се извършват в ДКЦ "Софиямед" - Люлин:

-Детски болести - детска пулмология, детска гастроентерология, детска ревматология, детска неврология, инфекциозни болести

-Ревматология

-Лъчетерапия и радиохирургия

-и другиДКЦ "Софиямед" БЛОК1 разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории:

-Образна диагностика

-Клинична лаборатория

-Лаборатория по микробиология

-Лаборатория по вирусология

-Лаборатория по клинична патология

-Лаборатория по трансфузионна хематология

Всички лаборатории са ситуирани териториално на бул. "Г.М.Димитров" 16

 

На територията на ДКЦ „Софиямед“ - БЛОК 1 (бул."Г.М.Димитров" 16 ) функционира и сектор по Физиотерапия и рехабилитация.

 

ДКЦ Софиямед разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

-Аудиометрия

-Ехокардиография

-Трансезофагеална ехокардиография

-24 часа ЕКГ холтер

-Велоергометрия

-Електроенцефалография /ЕЕГ/

-Електромиография /ЕМГ/

-Функционално изследване на дишането

-Ехо доплер на съдове

-Ендоскопски диагностични и лечебни процедури

 

Други услуги:

Лекарска Консултативна Комисия

VIP профилактични пакети

Училище за родители

Програма „Майчино здравеопазване“

Програма „Детско здравеопазване“

Профилактични медицински прегледи

 


ДКЦ "Софиямед" има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни  и застрахователни фондове.

 


ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 1

02 465 00 00

ДКЦ и УМБАЛ „Софиямед” - БЛОК 2

02 465 00 02

ДКЦ и УМБАЛ "Софиямед" - Люлин

02 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150