СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
EN
VIP профилактика Online Резултати Училище за родители
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Софиямед"

ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ

ДКЦ „Софиямед” е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ.  В структурата работят над 120 магистри и доктори по медицина – лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит, специалисти по над 30 основни медицински специалности:

 

На адрес: бул. „Г.М.Димитров“ №16 функционират кабинети по следните специалности:

 

-АГ

 

-Анестезиология и реанимация

 

-Aртроскопска хирургия

 

-Вътрешни болести

 

-Гастроентерология

 

-Гръдна хирургия

 

-Детска кардиология

 

-Детски болести

 

-Детска неврология

 

-Детска нефрология

 

-Детска ендокринология

 

-Ендокринология и болести на обмяната

 

-Кардиология

 

-Клинична алергология

 

-Кожни и венерически болести

 

-Медицинска онкология

 

-Неврология

 

-Неврохирургия

 

-Неонатология

 

-Нефрология

 

-Ортопедия и травматология

 

-Очни болести

 

-Пневмология и фтизиатрия

 

-Психиатрия

 

-Съдова хирургия

 

-УНГ

 

-Урология

 

-Физиотерапия и рехабилитация

 

-Хирургия

 

-Хирургия на ръка

 

На адрес: ул. „Димитър Моллов“ №10 функционират консултативни кабинети по следните специалности:

 

-Ендокринология и болести на обмянатa

 

-Клинична хематология

 

-Ревматология

 

 

 ДКЦ Софиямед разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории:

-Образна диагностика

-Клинична лаборатория

-Лаборатория по микробиология

-Лаборатория по вирусология

-Лаборатория по клинична патология

-Лаборатория по трансфузионна хематология

 

На територията на ДКЦ „Софиямед“ функционира и сектор по Физиотерапия и рехабилитация.

 

ДКЦ Софиямед разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

-Аудиометрия

-Ехокардиография

-Трансезофагеална ехокардиография

-24 часа ЕКГ холтер

-Велоергометрия

-Електроенцефалография /ЕЕГ/

-Електромиография /ЕМГ/

-Функционално изследване на дишането

-Ехо доплер на съдове

-Ендоскопски диагностични и лечебни процедури

 

Други услуги:

Лекарска Консултативна Комисия

VIP профилактични пакети

Училище за родители

Психолог

Програма „Майчино здравеопазване“

Програма „Детско здравеопазване“

Профилактични медицински прегледи

 


ДКЦ "Софиямед" има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни  и застрахователни фондове.