EN
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Софиямед" БЛОК 1

ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ ДКЦ ДКЦ
ДКЦ

ДКЦ „Софиямед” е част от болничния комплекс на Университетска болница "Софиямед" и осигурява високоспециализирана и специализирана извънболнична медицинска помощ.  В структурата работят над 120 магистри и доктори по медицина – лекари с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит, специалисти по над 30 основни медицински специалности:

 

На адрес: бул. „Г.М.Димитров“ №16 функционират кабинети по следните специалности:

 

-Акушерство и гинекология

 

-Анестезиология и реанимация

 

-Aртроскопска хирургия

 

-Вътрешни болести

 

-Гастроентерология

 

-Гръдна хирургия

 

-Детска кардиология

 

-Детски болести

 

-Детска неврология

 

-Детска нефрология

 

-Детска ендокринология

 

-Ендокринология и болести на обмяната

 

-Кардиология

 

-Клинична алергология

 

-Кожни и венерически болести

 

-Медицинска онкология

 

-Неврология

 

-Неврохирургия

 

-Неонатология

 

-Нефрология

 

-Ортопедия и травматология

 

-Очни болести

 

-Пневмология и фтизиатрия

 

-Психиатрия

 

-Съдова хирургия

 

-УНГ

 

-Урология

 

-Физиотерапия и рехабилитация

 

-Хирургия

 

-Хирургия на ръка

 

Прегледи при лекари по долуизброените специалности се извършват в БЛОК 2:

-Ендокринология и болести на обмянатa

-Клинична хематология

-Ревматология

-Педиатрия

 

 

 ДКЦ Софиямед разполага с модерно оборудвани медико-диагностични лаборатории:

-Образна диагностика

-Клинична лаборатория

-Лаборатория по микробиология

-Лаборатория по вирусология

-Лаборатория по клинична патология

-Лаборатория по трансфузионна хематология

Всички лаборатории са ситуирани териториално на бул. "Г.М.Димитров" 16

 

На територията на ДКЦ „Софиямед“ - БЛОК 1(бул."Г.М.Димитров" 16 ) функционира и сектор по Физиотерапия и рехабилитация.

 

ДКЦ Софиямед разполага с отлична материална база, модерна апаратура и оборудване, позволяващи осъществяване на:

-Аудиометрия

-Ехокардиография

-Трансезофагеална ехокардиография

-24 часа ЕКГ холтер

-Велоергометрия

-Електроенцефалография /ЕЕГ/

-Електромиография /ЕМГ/

-Функционално изследване на дишането

-Ехо доплер на съдове

-Ендоскопски диагностични и лечебни процедури

 

Други услуги:

Лекарска Консултативна Комисия

VIP профилактични пакети

Училище за родители

Психолог

Програма „Майчино здравеопазване“

Програма „Детско здравеопазване“

Профилактични медицински прегледи

 


ДКЦ "Софиямед" има сключен договор с НЗОК и със следните здравноосигурителни  и застрахователни фондове.

 


Тестове за COVID-19 - БЛОК1

+3592 465 0000

Запиши час за COVID-19

през Superdoc.bg

Тестове за Covid -19 - Люлин

+3592 465 0003

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 123 150